טיפים ועצות שימושיות 

דף מידע זה נלקח מתוך האתר הרשמי של הקונסוליה
ויזת תיירות או עסקים (B1/B2)
 
ויזה מסוג B1/B2 המיועדת לנסיעות קצרות, לצורך תיירות או עסקים, היא הנפוצה ביותר המונפקת לאזרחי ישראל. ויזה זו מאפשרת לאזרח זר לנסוע לנקודת כניסה לארצות הברית ולבקש את אישורו של פקיד הגירה להיכנס אליה.
 
החוק האמריקני מחייב כל מי שמגיש בקשה לויזה שלא לצורך הגירה לספק הוכחות לכך שהוא אינו מתכוון להשתקע בארצות הברית או להגר אליה. נציגים קונסולריים בשגרירויות ארצות הברית בכל רחבי העולם קובעים את זכאותו של אדם לויזה על בסיס אישי ובכל מקרה לגופו. לאור זאת, אנשים שמבקשים את אותו סוג ויזה עשויים להישאל שאלות שונות לחלוטין ולהידרש להציג מסמכים אחרים. המבקשים נדרשים להציג לכל הפחות את המסמכים הדרושים כהוכחה לקשריהם בישראל, אולם נציגי הקונסוליה רשאים לבקש מידע או מסמכים נוספים בהתאם לאופן בו הם מעריכים את מצבו של כל מגיש בקשה.
 
ויזה למטרות תיירות
 
ויזה מסוג B1/B2 מאפשרת לכם לנסוע לארצות הברית כתיירים לביקור קצר שיכול לכלול טיול, בידור, ביקור חברים או קרובי משפחה, מנוחה, טיפול רפואי, או פעילויות חברתיות אחרות. אם בכוונתכם לבקר קרובי משפחה או חברים בארצות הברית, אנא ציינו את כתובתם בארצות הברית בטופס הבקשה שלכם לויזה.
 
אנא, שימו לב: לבעלי ויזה מסוג B1/B2 אסור לעבוד בארצות הברית, גם לא במקרה שלא משולם לכם שכר. בנוסף לכם, אסור לכם ללמוד בבית ספר או אוניברסיטה, לקחת קורס מלא באנגלית, או לשמש כאו-פר לילדים. מגישי בקשה לויזה שבכוונתם לעבוד בזמן שהותם בארצות הברית, כולל הופעות מכל סוג שהוא, חייבים לבקש ויזה המבוססת על הזמנה.
 
ויזה למטרת עסקים
 
ויזה מסוג B1/B2 מאפשרת לכם לנסוע לארצות הברית כתיירים לביקור קצר לצורך פעילות עיסקית או כנספח לפעילות עיסקית. נסיעה כזו יכולה לכלול ביקור אצל לקוחות; ניהול פגישות עסקים ומו"מ; השתתפות בוועידה מקצועית; השתתפות בכנס או תערוכה; טיפול בנכס; התקנה, שירות או תיקון ציוד אצל לקוחות בארצות הברית; סוגי הרצאות מסוימים; וניהול מחקרים קצרים תמורתם מבקש הויזה לא יקבל שכר. כדי לוודא שמטרת נסיעתכם נכללת בכללי המוגדרים עבור ויזה מסוג B1/B2, וודאו את הדבר עם החברה או המוסד שמזמין או שולח אתכם. אם יש לכם רקע טכני או מדעי, או אם אתם עובדים במקצועות היי-טק או עוסקים במחקר בתחומים מסוימים, יתכן ויידרש טיפול נוסף בבקשתכם לפני שתקבלו את הויזה. משום כך, רצוי לקבוע את מועד הראיון האישי שלכם לפחות 30-45 ימים לפני מועד נסיעתכם המתוכננת ולהביא איתכם מידע רב ככל האפשר על תחום עיסוקכם או מחקרכם ועל ביקורכם המתוכנן בארצות הברית. למידע נוסף, אנא בררו פרטים נוספים על סוגי המסמכים שעליכם להביא במדור רקע טכני או מדעי באתר שלנו.
 
המסמכים הדרושים
 
מבקשי הויזה חייבים להגיע לראיון האישי כשהם מצוידים בטופס הבקשה לויזה, תצלום, דרכון נוכחי ותקף לפחות לשישה חודשים לאחר כניסתכם לארצות הברית, וקבלה המעידה על תשלום אגרת ויזה בקריאה ממוכנת מטעם רשות הדואר. בנוסף לכך, עליכם להביא איתכם לראיון את המסמכים המוכיחים קשרי משפחה וקשרים כלכליים שיש לכם בישראל וכל דרכון קודם שברשותכם.
 
אנו ממליצים למבקשי ויזה שהם עובדים שכירים להביא:
 
 • מכתב מקורי מהמעסיק הנוכחי מודפס על נייר החברה ובו כתוב משך הזמן שאתם עובדים עבור חברה זו, פרק הזמן שהוקצב לכם מטעמה לצורך נסיעתכם ופרטים לגבי המשך העסקתכם בחברה.
 • שלושה תלושי משכורת אחרונים ממקום עבודתכם הנוכחי. תדפיסי בנק לא מהווים תחליף לתלושי משכורת או תשלומי שכר קבועים ממעסיקכם הנוכחי.
 
אנו ממליצים למבקשי ויזה שהם עצמאיים להביא:
 
 • העתקים של מסמך הקמת ההתאגדות העיסקית ורישיון העסק.
 • מכתב מודפס וחתום על ידי רואה חשבון של עסקכם המתאר את סוג העסק, שנות קיומו ורמת הרווחים החודשיים שלו.
 
סטודנטים חייבים להביא איתם:
 
 • אישור תשלום שכר-לימוד
 • מכתב המעיד על הרשמתם או קבלתם ללימודים
 
 
מסמכים נוספים המעידים על קשרים בישראל כוללים תעודת שחרור מצה"ל, אישור מהביטוח הלאומי על קבלת פנסיה או קצבה כלשהי, ותעודת נישואין או תעודת זהות המוכיחה קשרי משפחה.
 
 • שכירים המבקשים ויזה לביקור בארצות הברית כדי ללוות את מעסיקם חייבים להציג העתק של חוזה העסקתם לצד טופסי הבקשה. השכיר חייב גם להציג הוכחות בדבר פרק הזמן בו הוא עובד עבור אותו מעסיק. נציגי הקונסוליה רשאים לדרוש מידע או מסמכים נוספים, על-פי האופן בו הם מעריכים את מצבו של המבקש.
 
שימו לב: הצגת מסמכים מזויפים, כתיבת דברים שאינם אמת או שנועדו להטעות בטופס הבקשה או אמירתם של דברים כאלו בשעת הראיון עלולה לגרום לכך שלעולם שוב לא תהיו זכאים לקבל ויזה אמריקנית מכל סוג שהוא.
 
 
בקשה לויזה לצורך טיפול רפואי
 
אם אתם מבקשים לנסוע לארצות הברית לצורך קבלת טיפול רפואי, עליכם להגיש בקשה לויזה מסוג B1/B2 ולהימצא זכאים לקבלה. בנוסף לכך, עליכם להציג את המסמכים הדרושים המוזכרים לעיל. כמו כן, עליכם להביא את המסמכים הבאים לראיון שלכם:
 
 • תיעוד רפואי של הטיפול שקיבלתם בישראל ומכתב מהרופא שלכם, שמסביר מדוע עליכם לקבל טיפול נוסף בארצות הברית.
 • מכתב מרופא, בית חולים, או מרכז רפואי בארצות הברית בו תקבלו את הטיפול, כולל פרק הזמן המשוער הנדרש לטיפול בכם ועלותו המשוערת.
 • מכתב מחברת הביטוח שלכם המאשר שהביטוח שלכם יכסה את עלויות הטיפול בארצות הברית, או -
 • אם אינכם מבוטחים, או שהביטוח לא מכסה את מלוא עלות הטיפול, עליכם להוכיח לנו שאתם מסוגלים לממן את כל עלויות הטיפול בארצות הברית. אנא הביאו איתכם מסמכים מפורטים המעידים על מקורות המימון שיעזרו לכם לשלם עבור הטיפול. חשוב לדעת ששכר הרופאים ועלויות הטיפול בבית החולים או המרפאה עשויים להיות מוצגים בשתי חשבוניות שונות.
 
 
מגישי בקשה לויזה בעלי רקע מדעי או טכני
 
בקשות לויזה מטעם אנשים שעובדים או לומדים בתחומים מדעיים וטכניים רגישים מסוימים עשויות להתעכב לטיפול נוסף. בממוצע, התהליך נמשך כשלושה עד ארבעה שבועות עד השלמתו. אי לכך, מומלץ לתכנן את מועד ההגשה לויזה בהתחשב בעיכוב האפשרי. מבקשי ויזה שמציגים מידע מפורט בשעת הראיון עוזרים לנו לקדם את עניינם ביעילות ובמהירות. המידע אותו יבקש המראיין משתנה מאדם לאדם, אולם באופן כללי אנו מציעים שהמבקשים יתכוננו להציג לאיש הקונסוליה מידע מפורט ובכתב בנושאים הבאים:
 
 1. תיאור מפורט של תחום העיסוק, המחקר, או תכנית הלימודים הנוכחיים.
 2. מעמד הנוכחי ומקום העבודה (כולל כתובת ומספרי טלפון).
 3. כתובת הדואר או אתר האינטרנט של החברה או המכון בו עומד מבקש הויזה לבקר בארצות הברית.
 4. מידע על איש הקשר בחברה או מכון שבו אתם עומדים לבקר.
 5. פרטים לגבי תחום העיסוק, המחקר, או הלימודים בהם מתכוון המבקש לעסוק בארצות הברית.
 6. פרטים לגבי מקורות מימון הנסיעה.
 7. מקום המשך העבודה לאחר החזרה מארצות הברית.
 8. המיקום והאופן בו מבקש הויזה מתכוון להשתמש במוצרים או במידע שירכוש בארצות הברית.
 9. קורות חיים באנגלית.
 10. רשימת הפירסומים של מגיש הבקשה, במידה וקיימים.
 11. מכתב(י) הזמנה מנותן החסות האמריקני.
 12. מכתב מטעם מממן הפרויקט/הנסיעה.
 13. מספרי מסמכי יצוא הנוגעים לפעילותו, במידה וקיימים.
  
לא מומלץ לרכוש כרטיס טיסה ותוכניות נסיעה אחרות, הכוללות תשלום שלא יוחזר במקרה ביטול לפני קבלת הויזה לארצות הברית.

לקבלת מענה אנושי התקשרו 052-2797006


 
     

 

   Digidam design

                           מנהל האתר: אלישמע אטיאס יועץ וסוכן נסיעות    מוגש חינם כשירות לציבור